Zásady ochrany osobních údajů

Za účelem využití poptávkového formuláře na serveru Elmeco.cz, dostupného z internetové adresy (URL) https://www.elmeco.cz (dále jen „Služba“ a „Server“) ze strany uživatele Služby (dále jen „Uživatel“) je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Miloš Hurt, IČO 68821603, se sídlem Dvořákova 722/1a, 353 01 Mariánské Lázně provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje), které Uživatelé zadají prostřednictvím Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, zejména navázání kontaktu a dotazu na produkty či služby Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.
 
Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.